Socionombemanning är bättre än en vanlig anställning

16 dec

Är du socionom och funderar på att börja konsulta genom socionombemanning. Detta kan vara ett väldigt givande och även lukrativt sätt att jobba med socialt arbete. Nedan berättar vi varför så är fallet och hur denna lösning ofta kan vara bättre för dig än en vanlig anställning. Läs vidare för att ta del av denna information!

4 goda skäl att välja socionombemanning framför en vanlig anställning

Socionombemanning kan framförallt vara ett intressant alternativ för dig om du gärna vill prioritera:

  • Flexibilitet. Detta är en av de mest uppenbara fördelarna med att jobba via bemanning istället för att ta den traditionell anställning. Du får helt enkelt en större flexibilitet i ditt yrkesliv såväl som i ditt privatliv. Detta då du i högre utsträckning kan styra över var du jobbar och hur länge du ska jobba för en viss uppdragsgivare. Om du vill ta lite ledigt för att koppla av är det också enklare att göra detta som konsult.
  • Förändring. Ombyte förnöjer brukar det heta och detta gäller även när det kommer till socionombemanning. Detta sätt att jobba innebär trots allt en förändring mot det sätt att arbeta som du är van vid. Du kan helt enkelt jobba för olika kommuner eller liknande där du går in och tar dig an ett uppdrag för att sedan lämna uppdraget när det är slutfört. Detta utan att behöva involveras i alltför mycket pappersarbete och byråkrati. Därför kan denna förändring ofta vara väldigt välkommen bland socionomer som aldrig tidigare har varit konsulter.
  • Fritiden. Som vi redan har nämnt får du ett ökat inflytande över balansen mellan ditt arbete och din fritid när du jobbar som konsult. Därmed kan du göra ett så bra jobb som möjligt när du jobbar utan att behöva känna dig stressad och slutkörd. När du jobbar via bemanning är det helt enkelt enklare att kombinera familjelivet med yrkeslivet på ett hälsosamt och bra sätt.
  • Lönen. Det är ingen hemlighet att socionomkonsulter ofta har högre löner än socionomer med vanliga anställningar. Så om du vill få en högre lön bör du definitivt överväga detta sätt att jobba!